Wie zijn wij?

 

 

EISSENS HR & LEGAL

Eissens HR & Legal BV is een initiatief van Geert Jan Eissens. Mijn adviesbureau opereert op de raakvlakken HR en Legal. Veel klanten zijn groeiende of lean en mean ingericht waardoor een volwaardige HR & Legal support ontbreekt of beperkt aanwezig is. Wij ondersteunen organisaties om ze succesvol en duurzaam te laten groeien. Onze filosofie is gebaseerd op ‘waarde toevoegen’ en ‘het noodzakelijke doen’.

Kenmerkend voor de wijze waarop wij werken is de kennis en affiniteit met de business (groeifase, sector, product/markt mix), de juiste expertise van het HR vraagstuk of arbeidsjuridische speelveld en het pragmatisme dat wij nastreven. Altijd gericht op een ‘win-win’ uitkomst, constructief en de-escalerend.

Op verschillende vlakken, zoals Recruitment, Coaching, Trainingen, maar ook advocatenkantoren en ARBO diensten, werkt Eissens HR & Legal samen met ervaren partners. Bij Eissens HR & Legal staat de business en de klant centraal. Onze stijl van samenwerken en adviseren kenmerkt zich door een pragmatische aanpak gericht op een realistische en oplossingsgerichte uitkomst. Het voorkomen van langdurige uitval, een arbeidsconflict, of ongemotiveerde medewerkers is vele malen beter dan puinruimen. Een tijdige interventie kan veel geld, tijd en werkgeluk opleveren

Missie / Mission statement

EISSENS HR&LEGAL wil ontzorgen, problemen oplossen en meedenken. Wij willen richting geven, inspireren en altijd waarde toevoegen. Wij werken op basis van connecten en vertrouwen op ‘dienend’ leiderschap. Wij willen meehelpen met groeien en bouwen en geloven in verandering en progressie. Wij willen het verschil maken en impact hebben.

 

Geert Jan Eissens

Geert Jan Eissens is de oprichter / eigenaar van Eissens HR & Legal BV, een zeer ervaren HR generalist met een uitgebreide en gespecialiseerde kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden,  organisatieontwikkeling en verandermanagement en arbeidsverhoudingen en daarnaast praktische arbeidsjurist die begrijpt hoe risico’s worden uitgesloten en in staat is om succesvol te onderhandelen. Sterk zakelijk inzicht, met uitgebreide. leiderschapervaring in het aansturen van HR teams en waarde toevoegen aan Business divisies en Management / Directie Teams als HR Business Partner.

Conceptueel sterk en in staat om inspirerende visies creëren. Erkend als een betrouwbare adviseur en teamspeler voor businessleiders. Relevante ervaring en cruciale inzichten in culturele en diversiteitsgerelateerde kwesties, door te werken voor verschillende internationale bedrijven en in een internationale context, (Europa en VS).

Professional met diepgaande kennis en ervaring in arbeidsverhoudingen en gekwalificeerde werknemersrelaties als praktische HR professional en jurist. Aantoonbare trackrecord als arbeidsvoorwaarden- specialist, die precies weet hoe een passend belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid ontwikkeld moet worden gegeven om deze vervolgens succesvol in te voeren. Brede en waardevolle ervaring met het onderhandelen en afsluiten van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en Cao’s, maar ook sociale plannen in het kader van reorganisaties met zowel vakbonden als OR. Met een jarenlange ervaring in de pensioenwereld heeft Geert Jan een enorme track record in pensioenregelingen als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarnaast is Geert Jan al 3 jaar lang bestuurslid van een middelgroot Ondernemingspensioenfonds.

Overall een dynamische praktijkman die de business begrijpt en uitstekend in staat is om de ondernemingsdoelen om te zetten naar HR beleid en weet hoe complexe transitietrajecten succesvol geleid moeten worden. Kenmerkend voor Geert Jan is zijn erkenning die hij verdiend heeft als ‘trusted advisor’ en echte teamplayer voor zowel Management Teams, directies als HR teams.

Juist vanwege de brede, diverse en internationale achtergrond, veel praktijkervaring met culturele verschillen. Geert Jan voegt waarde toe in beginnende start-ups, bij snelgroeiende scale-ups maar ook bij internationale bedrijven die zich willen vestigen in Nederland.

” Highly recommend Geert Jan Eissens, very loyal and a great contact with a wealth of knowledge to help support companies in their early stages.”
#HR #legal #startup #scaleup

Becky Kitson Senior International recruitment consultant